logo
Всичко за оръжието и мунициите на едно място

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Дата и час: 19 Мар 2019, 16:47
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
Непрочетено мнение Публикувано на: 05 Юли 2006, 21:54       Заглавие:  Класификация и дефиниции на сигурността
 
Снайперист
Снайперист
Аватар
Offline

Регистриран на: 20 Юни 2006, 12:08
Мнения: 320
Понастоящем в световен мащаб не съществува единно възприето
определение за понятието “сигурност”. Интерпретирането и дефинирането на
сигурността и нейните елементи се намират в процес на непрекъснато
развитие. Липсата на единно определение се дължи на различните традиции,
културни ценности, историческото развитие и най-вече различните
национални интереси на отделните държави. В случая под национални
интереси се разбират политически и най-вече стоящите зад тях икономически
интереси. Положението със защитата на националните интереси в
глобализиращия се свят стои по различен начин за отделните държави и
общоности. В общия случай единствено държавите от така наречения
Глобален Север успешно отстояват националните си интереси, което става за
сметка на държавите от Глобалния Юг. Затова понятието “сигурност” може да
има много различен смисъл – за някои физическо оцеляване, а за други –
овладяване на нови пазари и повишени печалби.
Проучванията на класификациите на сигурността покзват, че се
предлага и използва многокритериален подход за обособяването на един или
друг вид сигурност. Това е естествено и се определя както от сложността на
феномена, така и от контекста на изследването му, а също така и от целите на
методологията и интересите на изследователя.
Независимо от това, може да се приеме условно класифицирането на
сигурността в три групи обощени видове.
1. По съдържание, т. е. в зависимост от сферите на обществения живот и
направленията на човешката дейност, сигурността може да се разглежда
като: военна, политическа, икономическа, екологична, социална,
демографска, духовна, информационна, научно-технологична, енергийна,
интелектуална и др.
2. По размах (териториален мащаб) на възможните негативни последствия
могат да се обособят следните категории сигурност: международна
сигурност, която обхваща целия свят; регионална сигурност, обхващаща
отделни определени региони на света; национална сигурност,
ограничаваща се в мащабите на страната, нейните райони или
териториални образувания; частна сигурност, обхващаща отделни
производствени и други структури (фирми, учреждения), а също така и
физически лица и тяхната собственост.
3. Изхождайки от въздействието на природни или технически фактори може
да се обособят в една група геобиологическата сигурност, която трябва да
осигури защитимост както на човешкото общество, така и производството
и техниката от вредното въздействие на природни фактори; техническата
или технологичната сигурност, която трябва да осигури защитимост на
хората и природата от опасности, произлизащи от съвременните
технически системи (ядрени електроцентрали, химически производства,
опасни технологии).
Списъкът не е изчерпателен и може да бъде продължен, тъй като
съществува огромно многообразие от класификации и определения за
сигурността. Всички тези класификации и определения са обективно и
субективно обусловени, тъй като става въпрос за понятия, обхващащи
възприятията на отделната личност, разбиранията на обществото и смисълът,
възприет за сигурността в различните държави. За да бъде разбран в по-пълна
степен смисълът на понятието сигурност както за отделната личност, така и в
национален и световен мащаб, е необходимо да се познават различните
определения и концепции за сигурността, а също и еволюцията в тяхното
историческо развитие през последните десетилетия.
Съществуват няколко подхода при класификацията на видовете сигурност. Тя
може да бъде от гледна точка на държавата, от гледна точка на държавата, от
гледна точка на личността и т. н.
Един от най-интересните феномени в областта на сигурността е
разликата в редица дефиниции за сигурност на отделни държави, експерти и
международни организации. Освен това няма единно мнение дали
сигурността е отделна научна област или съвкупност от различни аспекти,
засягащи множество проблемни области. Яснота по проблема за дефиниране
на сигурността може да се даде чрез обзор на подходите към описване на
сигурността и на историческото развитие на дефинициите и концепциите за сигурността.
Основополагащи при разглеждане на необходимостта от обезпечаване
на сигурност се явяват понятията “обект” и “субект” на сигурността.
Към обекта на сигурността се отнасят: личността – нейните права и
свободи; обществото – неговите материални и духовни ценности; държавата
– нейният конституционен строй, суверенитет и териториална цялост. Към
основните субекти, осигуряващи сигурността, се отнасят държавата,
осъществяваща своите функции в тази област чрез органите на
законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Към другите субекти,
участващи в изграждането на системата за национална сигурност се отнасят
гражданите, неправителствени и други организации.
По този начин обществото, държавата и личността се явяват както обекти,
така и субекти на сигурността.
Според някои концепции и определения за сигурността, датиращи от
периода преди и по време на Втората световна война, то сигурността е
налице, когато отсъства заплаха срещу субекта, за който се отнася – държава,
общество, личност. В тази връзка може да се приведе твърдението, че
сигурността като цяло означава военна мощ. Отъждествяването на заплахата
с “войната” и на сигурността с “отбраната” дава отговор на въпросите така:
“сигурността” е военен потенциал, съпоставим с този на реален или
възможен противник, а обект за гарантиране на сигурността е суверенитетът
на националната държава. В тази рамка на мислене степента на гарантиране
на сигурността се измерва с потенциала на въоръжените сили или с дела от
този потенциал, който трябва да бъде задействан в определена ситуация.
Така през 1943 г. популярният тогава американски журналист Уолтър Липман
може да твърди в статията си “Външната политика на САЩ”, че “сигурността
на нацията е гарантирана, когато тя не е под заплахата да жертва жизнени
интереси, за да избегне война, и е под заплаха, когато трябва да се постигне
победа във война, за да се защитят тези интереси”. В това определение
видимо се отразява ефектът от катастрофата на американския флот в Пърл
Харбър (7 декември 1941 г.) и от последвалия демарш в щатското общество,
политическия и военния елит към решително включване във военните
действия. Характерно за предложената дефиниция, която в една или друга
степен остава вярна почти за целия период на Студената война, е, че тя
прокарва разбирането за връзката на сигурността не (само) с отбраната на
територията и суверенитета, а с националните интереси.
Този възглед, актуален за времето след Втората световна война днес се счита
за остарял, тъй като на военната заплаха, която е с материален характер се
отговаря с въоръжаване, довъоръжаване и в крайна сметка се стига до
надпревара във въоръжаването, което определено не води до постигане на
състояние на сигурност.
Друга концепция и определение за сигурността е фокусирането на
дефиницията за сигурност върху процесите на вземане на решение и на
психологическите проекции на ситуацията на сигурността върху лицата,
които вземат тези решения. Тази концепция е повлияна от използването на
ядреното оръжие по време Втората световна война. През 1952 г. Арнолд
Уолфърс предлага дефиниция, която в значителна степен отразява
спецификата на политиката на сигурност като процес на вземане на решение,
а не като потенциал за отбрана. Според него “в обективен смисъл чрез
сигурността се измерва отсъствието на заплаха за определени ценности, а в
субективен - отсъствието на страх, че такива ценности могат да бъдат
заплашени”. В тази дефиниция има редица нови елементи. Тук за пръв път
сигурността се разглежда като “ценност”, като една от социалните и
политическите ценности, присъщи на всеки човек, нация и държава. По този
начин се създава възможност да се определя приоритетът на решенията в
сферата на сигурността на базата на сравнимост не между предприемани
действия, каквато е практиката до този момент, а между ценности, които са
или могат да бъдат заплашени и трябва да бъдат защитавани. От друга страна,
разглеждането на субективния фактор в процеса на вземане на решение
поставя въпроса за това, кои обективни фактори със социален произход и кои
условия “произвеждат страх” у лицата, които вземат решения. Тези въпроси
дават основание на националната сигурност да се гледа през призмата не
само на организационния (система за национална сигурност) и проблемния
(по аспекти на сигурността) подход, а като система от социални системи –международната и националната, – които чрез специфичните актьори и
техните интереси въздействат (в крайна сметка) върху характера на
подготвяните решения и лицата, които ги вземат.
Трета дефиниция и концепция за съдържанието на понятието
“сигурност” се раглежда в контекста на доктрината на “политическия
реализъм” – политическа школа, отразяваща сблъсъка между двете свръхсили
и надпреварата във воъръжаването.

_________________
The Knowledge is Power, The Knowledge is NOT a Crime
Анастас Гогов, СК "Динамик Армс"


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 05 Мар 2018, 00:46       Заглавие:  Re: Класификация и дефиниции на сигурността
 
Eкспериментатор
Eкспериментатор
Offline

Регистриран на: 19 Ное 2009, 22:42
Мнения: 8
Това от къде го копира, колега? :-)


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 18 Мар 2018, 12:48       Заглавие:  Re: Класификация и дефиниции на сигурността
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 24534
Местоположение: Sofia
било е преди 12 години, едва ли вече помни колегата ;)

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта 
Иди на:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
This forum is operated and maintened by Stanislav Georgiev - Owner/Administrator, Jordan Cholakov - Adminstrator/Editor and Rossen Hristov - Graphic Designer/Potographer