TheGunMan
http://thegunman-bg.com/forum/

ОС на БФДС 29/09/2018 на стрелбище Прошутър от 16.30
http://thegunman-bg.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=17003
Страница 1 от 1

Автор:  NP [ 27 Авг 2018, 20:36 ]
Заглавие:  ОС на БФДС 29/09/2018 на стрелбище Прошутър от 16.30

Следната покана е публикуване на сайта на БФДС и на адрес по регистрация.

27/08/2018

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 29.09.2018 г. от 16:30 часа на стрелбище "Прошутър" (GPS координати 42.541636, 25.642975), село Шаново, обл. Стара Загора при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2017 г.
2.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2018 г.
3.Изменение и допълнение на Правилника за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелбa
4. Други

Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че има промяна в обстоятелствата, вписани в съответния регистър при съда в последните шест месеца. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Липсата на промяна в обстоятелствата по регистрацията на съответните клубове се удостоверява с Декларация /свободен текст/, подписана от Председателя на Клуба, и представена в оригинал. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (http://www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

Автор:  hitman47 [ 28 Авг 2018, 06:25 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 29/09/2018 на стрелбище Прошутър от 16.30

Даже ще има и готов офис до тогава, така че в обявата няма да пише - "на къра, под навеса и GPS координати" :D :D :D :D :D :D

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/