logo
Всичко за оръжието и мунициите на едно място

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Дата и час: 21 Яну 2021, 10:15
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 
Автор Съобщение
Непрочетено мнение Публикувано на: 24 Окт 2018, 18:55       Заглавие:  Новият Закон за физическото възпитание и спорта
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 27035
Местоположение: Sofia
Излезна .. вече и в ДВ от 18.10.2018

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMater ... Mat=130637

отменя сега действащия закон и ... влиза в сила от 19.01.2019
(§ 11. Законът влиза в сила в тримесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник".... )

федерациите и клубовете ще имат срок 1 година да се приведат по новите изисквания на закона и да получат нов лиценз който ще е безсрочен

клубовете които не отговарят на изискванията на закона - ще бъдат заличени от регистъра автоматично

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 13 Дек 2018, 14:55       Заглавие:  Re: Новият Закон за физическото възпитание и спорта
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 25 Дек 2010, 01:14
Мнения: 1889
Местоположение: София
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

от 12/01/2019


КЛУБОВЕ

чл. 12 (2) Клуба е:
чл. 12 (2) 1 спортен клуб за развитието на един или сходни видове спорт
чл. 12 (2) 2 спортен клуб за развитието на военно-приложен спорт по чл. 8, т.11

чл. 12 (3) Спортен клуб по ал. 2, т. 1 може да е член само на една спортна федерация, а спортен клуб по ал. 2, т. 2 – само на една многоспортова федерация.

чл. 12 (3) Клуба може да е член само на една федерация


чл. 14 Клуба трябва да отговаря на следните изисквания
чл. 14 (1) наименованието да включва думата "клуб" и думи, които указват извършването на спортна дейност
чл. 14 (2) предмета на дейност да включва физическа активност, спорт или съответен обеднияващ принцип
чл. 14 (3) да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт
чл. 14 (4) да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел

чл. 15 (1) СК може да е член на лицензирана Федерация, ако отговаря на чл. 14 и
чл. 15 (1) 1 не е член на друга Федерация
чл. 15 (1) 2 членовете на УС не са свързани лица
чл. 15 (1) 3 членовете на УС и свързани с тях лица не са членове на УС на друг СК, който е член на същата Федерация
чл. 15 (2) За приемане за член на СФ, клуба трябва да представи
чл. 15 (2) 1 декларация по чл. 21, ал. 1, т. 8 за съответствие с изискванията на ал. 1
чл. 15 (2) 2 списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 9 и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност, както и договорите с тях
чл. 15 (2) 3 списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 14 на спортните обекти на клуба с приложени документи за собственост, договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на окончателни

чл. 21 (1) 8 декларация по образец за сътветствията по чл. 15 за членовете на заявителя
чл. 21 (1) 9 списък по образец и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в членовете на заявителя, както и договорите с тези лица;
чл. 21 (1) 14 списък по образец на спортните обекти по чл. 20, т. 9 с приложени документи за собственост, договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на окончателен договор след издаване на спортен лиценз;

чл. 20 (9) разполага или нейни членове разполагат със спортни обекти на територията на страната за развитие на тренировъчната и състезателната дейност за вида спорт;


ФЕДЕРАЦИЯ

чл. 18 (1) … В спортните федерации може да членуват само спортни клубове
чл. 18 (2) Спортните федерации са:
чл. 18 (2) 1 федерация по един или сходни видове спорт, включително спортна федерация по военно-приложни спортове, включени в списъка по чл. 8, т. 11;
чл. 18 (2) 2 многоспортова федерация за развитие на повече от един спорт по един обединяващ принцип.

чл. 19 (1) (1) Спортен лиценз се издава само на една
чл. 19 (1) 1 1. спортна федерация по чл. 18, ал. 2, т. 1;
чл. 19 (1) 1 Спортния лиценз е безсрочен

чл. 20 На спортна федерация може да се издаде спортен лиценз, ако отговаря на следните изисквания:
чл. 20 (1) вписана е в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
чл. 20 (2) не е обявена в несъстоятелност или не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
чл. 20 (3) няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата или общината, както и просрочени задължения към Министерството на младежта и спорта, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
чл. 20 (4) в устава като основен предмет на дейност се съдържат дейности, свързани с физическа активност, физическо възпитание, вид или видове спорт;
чл. 20 (5) има за членове не по-малко от 7 спортни клуба със седалище най-малко в три административни области в страната, които отговарят на изискванията по чл. 15;
чл. 20 (6) има сключени договори или нейните членове имат сключени договори с треньорски кадри, отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 97, ал. 6;
чл. 20 (7) има приета 4-годишна програма за развитие на съответния вид спорт, която е в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 2;
чл. 20 (8) има приети годишен спортен календар за провеждане на състезания и държавен спортен календар и правила за провеждането му;
чл. 20 (9) разполага или нейни членове разполагат със спортни обекти на територията на страната за развитие на тренировъчната и състезателната дейност за вида спорт;
чл. 20 (10) има приети правила за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти за придобиването, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортистите – само за федерациите по един или сходни видове спорт;
чл. 20 (11) има приет от общото събрание бюджет за съответната календарна година;
чл. 20 (12) има приети правила за осъществяване на спортната дейност, които са в съответствие с правилата на международната спортна организация, ако има такава.

чл. 21 (1) Спортната федерация подава заявление по образец за издаване на спортен лиценз, в което посочва данни за заявителя, към което се прилагат:
чл. 21 (1) 1 учредителен протокол;
чл. 21 (1) 2 устав
чл. 21 (1) 3 описание на дейностите по вида или сходните видове спорт, за които се иска издаване на спортен лиценз, а за многоспортовите федерации по обединяващ принцип – и посочване на съответния обединяващ принцип;
чл. 21 (1) 4 информация за международната спортна организация по образец, ако има такава;
чл. 21 (1) 5 правила за осъществяване на спортната дейност в съответствие с правилата на международната спортна организация по т. 4, ако има такива;
чл. 21 (1) 6 заявление за членство или документ, удостоверяващ членство в международна спортна организация по т. 4, ако има такова;
чл. 21 (1) 7 списък по образец на спортните клубове – членове на заявителя, с посочен единен идентификационен код и актовете за приемането им за членове;
чл. 21 (1) 8 декларация по образец за съответствие с изискванията на чл. 15 за членовете на заявителя;
чл. 21 (1) 9 списък по образец и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в членовете на заявителя, както и договорите с тези лица;
чл. 21 (1) 10 програмата по чл. 20, т. 7 и акта за приемане;
чл. 21 (1) 11 правила за провеждане на състезания от държавния спортен календар и акта за приемане;
чл. 21 (1) 12 годишен спортен календар за провеждане на състезания и акта за приемане;
чл. 21 (1) 13 правила за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти, за придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите и акта за приемането им – само за спортна федерация по един или сходни видове спорт;
чл. 21 (1) 14 списък по образец на спортните обекти по чл. 20, т. 9 с приложени документи за собственост, договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на окончателен договор след издаване на спортен лиценз;
чл. 21 (1) 15 бюджет на сдружението и акта за приемане.

чл. 97 (1) Спортно-педагогическите кадри са спортно-педагогически специалисти и треньорски кадри.
чл. 97 (2) Спортно-педагогически специалисти са лицата, придобили:
чл. 97 (2) 1 специалност от професионално направление „Спорт“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и придобита професионална квалификация „треньор“ по съответния вид спорт или придобита професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“;
чл. 97 (2) 2 професионална квалификация от професионално направление „Спорт“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
чл. 97 (3) Треньорски кадри са треньорите и инструкторите, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4.
чл. 97 (4) Тренировъчна дейност се осъществява и треньорски услуги се предоставят само от лицата по ал. 3.
чл. 97 (5) Вписването в регистъра на треньорските кадри се извършва по искане на физическото лице или на съответната спортна федерация.
чл. 97 (6) Условията и редът за вписването в регистъра по ал. 3, както и изискванията за заемане на длъжности от спортно-педагогическите кадри се определят с наредба на министъра на младежта и спорта.

_________________
---
Никола Пепелишев
NIKIP - НКПС "Динамик"


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 13 Дек 2018, 15:12       Заглавие:  Re: Новият Закон за физическото възпитание и спорта
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 25 Дек 2010, 01:14
Мнения: 1889
Местоположение: София
Нарочно го пускам това в общия форум, за да може да се чете от всички членове.

- Моля Председателите на клубове да прегледат новия закон на линка, показан по-горе от Бързилов (аз съм извадил най-важното, НО МОЖЕ ДА ПРОПУСКАМ НЕЩО)
- Идва време за Общи Събрания. Сега е момента, ако нещо не отговаря на новия Закон да бъде вкарано в рамки - устави, членове на УС, имена и всичко останало! Моля, прегледайте си документите!
- Срока за вкарване на всичко според новия Закон е 1 година, но това е ЗА КЛУБОВЕТЕ И ФЕДЕРАЦИИТЕ ОБЩ срок. Поради което ще помоля най-късно до средата на ЮНИ да вкарате клубовете в норма, ако има какво да се прави и да изпратите документите, които са нужни за прелицензиране - актуални състояния, обновени устави, декларации и договори
- Края на Юни ще ще насрочим ОС края на Юли, на което ще решим какво ще правим с клубовете, които не отговарят на новия Закон. Аз виждам следната опция - даване на 1 месец (+ няколко дена, за да може да се обяви ОС на съотвения клуб, ако е нужно) за вкарване на документите в норма, като на следващото ОС (СЕПТЕМВРИ) неспазилите срокове клубове ще се наложи да бъдат ИЗКЛЮЧЕНИ от Федерацията и след подновяване на лиценза да кандидатстват наново! Нарочно пиша "да кандидатстват". И го пиша публично, за да се знае от всички членове и да няма обвинения в задкулисни игри. Клубовете трябва да отговарят на новия закон, за да можем да прилицензираме.
- Клубове, които са членове на няколко Федерации ще трябва да се разцепят. Предлагам правоприемниците на сегашните клубове да предоставят всички необходими документи, но да НЕ кандидастват наново за членство и да се приемат автоматично като наследници на старите клубове. Документите ще са необходими обаче за лиценза.
- Края на ОКТОМВРИ най-късно трябва да бъдат подадени документите за нов лиценз, за да има време да се реагира при връщане


Моля, само градивни коментари. След прочитане на Закона.

_________________
---
Никола Пепелишев
NIKIP - НКПС "Динамик"


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 14 Дек 2018, 13:10       Заглавие:  Re: Новият Закон за физическото възпитание и спорта
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 27035
Местоположение: Sofia
за да се прелицензира федерацията - са нужни само 7 клуба (в проекта беше 15, но го намалиха)

останалите клубове които не отговарят - ЩЕ БЪДАТ АВТОМАТИЧНО ЗАЛИЧЕНИ ОТ РЕГИСТЪРА (така пише в закона)

за заличените от регистъра на ММС и неотговарящите клубове - има два подхода
- могат да си останат членове на федерацията, но няма да бъдат в регистъра, няма да имат право да картотекират състезатели, нито членовете да получават оръжия
- или федерацията да ги изключи

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 14 Дек 2018, 13:13       Заглавие:  Re: Новият Закон за физическото възпитание и спорта
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 27035
Местоположение: Sofia
ММС прати писмо към федерациите, заедно с клубовете да се пререгистрират в регистъра, за да може да им вижда онлайн устави и други документи

ММС няма да впишат нито един клуб в регистъра на ММС, който не е пререгистриран по новите изисквания

така че това също трябва да се следи от БФДС, за новия лиценз


това лесно се чеква .. тук трябва да излиза клуба http://brra.bg/

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 14 Дек 2018, 21:36       Заглавие:  Re: Новият Закон за физическото възпитание и спорта
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Offline

Регистриран на: 29 Юни 2006, 19:49
Мнения: 5165
Дай им лек трети вариант де :-)
Да се прелеят в други клубове!

_________________
https://www.facebook.com/Alex-Koussev-I ... 120281732/
NOT A LUCKY ALPHA
360shooting club & range


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 14 Дек 2018, 23:08       Заглавие:  Re: Новият Закон за физическото възпитание и спорта
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 27035
Местоположение: Sofia
kouzi написа:
Дай им лек трети вариант де :-)
Да се прелеят в други клубове!


това е вариант за членовете/състезателите, иначе за юридическите лица е сложна процедурата да се е слеят/прелеят

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 15 Дек 2018, 11:37       Заглавие:  Re: Новият Закон за физическото възпитание и спорта
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 25 Дек 2010, 01:14
Мнения: 1889
Местоположение: София
Кусев, не ние даваме вариантите ..

Първия вариант на Бързилов също върши работа, но не виждам каква ще е ползата от клубовете (освен евентуалното прегласуване за приемане в БФДС след оправяне на документите). Но честно, ако някой клуб е толкова нехаен, че да не си оправи документите за 1/2 година, не знам що за безотговорност и демонстрация на незаинтересованост е.

Членовете могат да се прелеят в друг клуб, докато техния си оправи документите. Това е и причината да пиша в общия форум, за да знаят всички членове.

_________________
---
Никола Пепелишев
NIKIP - НКПС "Динамик"


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта 
Иди на:  

Powered by phpBB © 2020 TheGunMan
This forum is operated and maintened by Stanislav Georgiev - Owner/Administrator, Jordan Cholakov - Adminstrator/Editor and Rossen Hristov - Graphic Designer/Potographer