TheGunMan
https://thegunman-bg.com:443/forum/

ОС на БФДС 10/02/2019
https://thegunman-bg.com:443/forum/viewtopic.php?f=19&t=17526
Страница 1 от 2

Автор:  NP [ 10 Яну 2019, 12:29 ]
Заглавие:  ОС на БФДС 10/02/2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 10.02.2019 г. от 12:00 часа на стрелбище "Етър", адрес: ул. Цар Иван Асен II, N.90, Велико Търново при следния дневен ред:

1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2018г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2.Доклад на съдийската колегия за 2018 г.
3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2018 г.
4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2018 г.
5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2018 г.
6.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2018 г.
7.Промени в размера на членския внос и таксата картотека за 2019 год.
8.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2019 г.
9.Приемане на спортен календар на БФДС за 2019 г.
10.Определяне на методика за годишно класиране за 2019г.
11.Запознаване на членовете на БФДС с промените в Закона за Физическото възпитание и Спорта в сила от 18.01.2019
12.Изменение и допълнение на „Наредба за реда и условията за участие на състезатели на БФДС в състезания и други мероприятия от международния календар на ИПСЦ.“
13. Други

Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че съответния клуб не е вписан в Регистъра на Юридически Лица с Нестопанска Цел при Агенция по Вписанията. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

Автор:  NP [ 10 Яну 2019, 12:30 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

След приключване на ОС ще бъде официалното връчване на наградите за 2018!
Желателно е призьорите да присъстват или поне да има представител

Автор:  NP [ 10 Яну 2019, 12:36 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

Моля Председателите на Клубове да обърнат внимание за изискването за Актуално Състояние в поканата!

Автор:  hitman47 [ 10 Яну 2019, 21:38 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

NP написа:
След приключване на ОС ще бъде официалното връчване на наградите за 2018!

Дайте списък, защото не е ясно кои призори в какви дивизии и категории.!

Автор:  Hans_Gruber [ 10 Яну 2019, 22:03 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

По отношение на т. "Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2018 г", ще трябва информация за Броя участници в проявите за 2018 г. Миналата година имаше такава информация в отделен файл, тази година я няма. На сайта на Федерацията няма нищо за 2018г.!

Дайте статистиката за изминалата година, за да изготвим докладите! Писах на Пепелишев, но нямам отговор.

Автор:  NP [ 11 Яну 2019, 12:02 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

Hans_Gruber написа:
Дайте статистиката за изминалата година, за да изготвим докладите! Писах на Пепелишев, но нямам отговор.


Прави се, ама отнема време. Ще я има до средата на другата седмица (надявам се).

hitman47 написа:
Дайте списък, защото не е ясно кои призори в какви дивизии и категории.!


Ще го изпратя на Председателите

Автор:  moderna [ 12 Яну 2019, 11:45 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

hitman47 написа:
NP написа:
След приключване на ОС ще бъде официалното връчване на наградите за 2018!

Дайте списък, защото не е ясно кои призори в какви дивизии и категории.!

NP написа:
След приключване на ОС ще бъде официалното връчване на наградите за 2018!

Желателно е призьорите да присъстват или поне да има представител
Тези думи на г-н Пепелишев ме мотивират да повдигна един крайно неприятен, но за съжаление засягащ (макар и в различна степен) всички състезатели въпрос:
Кои всъщност са призьорите?
Не вярвам някой от вас да е забравил какво се случи след края на Републиканското първенство по пистолет, но заради прегледността на темата ще припомня: след края на мача бе даден задължителният по правилник един час за верификация, след изтичането на който беше изчислено и обявено класирането. Въз основа на него беше проведена и церемония по награждаването и бяха връчени медали. Дни по-късно обаче вследствие на постъпила след мача информация се оказа, че има грешки в резултатите, последните бяха изменени, а това доведе до разместване в класирането – за голямо съжаление сред челните места. В крайна сметка, макар и само в интернет, беше обявено ново класиране.

За мен и до ден днешен е напълно необяснимо защо въобще някой ще седне да се занимава да преизчислява резултати, при положение, че правилата са напълно ясни и недвусмислени,а всички ние се кълнем, че ги спазваме. Даден е един час за верификация – предостатъчно време да се поправят грешки, ако има такива. За съжаление обаче това РП не е изолиран случай, а поредният такъв, и това, което стана с класирането, се утвърждава като практика – за съжаление крайно порочна.

Предвид горното задавам и въпроса си, който смятам, че предвид обстоятелствата е крайно наложително да бъде изяснен преди тръгване за ОС: кои са призьорите? – обявените съгласно Правилника след състезанието или тези, които бяха посочени по-късно?

Автор:  NP [ 12 Яну 2019, 13:17 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

Класирането е направено според подадени бази данни от организаторите. Списъка с призьорите е разпратен на мейлите на председателите на клубове.

Автор:  Mani [ 12 Яну 2019, 19:39 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

В интерес на истината по време на верификацията на Националното първенство не бе спазена т.9. 8. 2

9.8.2 After all competitors have completed a match, the provisional stage results must be published and posted in a conspicuous place at the shooting range and, at Level IV or higher matches, at the official match hotel for the purpose of verification by competitors. The time and date the subject results were actually posted (not just printed) at each venue must be clearly stated thereon.

Не бяха публикувани резултатите по сцени и състезателите нямаха информацията, която им беше нужна да оспорят каквото има за оспорване, което доведе и до грешката в класирането. Аз лично бях ощетен с един Президентски медал и 1'вото място при сеньорите в Продъкшъна.

Автор:  moderna [ 15 Яну 2019, 20:11 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

NP написа:
Класирането е направено според подадени бази данни от организаторите. Списъка с призьорите е разпратен на мейлите на председателите на клубове.

Не разбрах дали организаторите са изпратили същите база данни до Председателите на клубовете и дали "секретния" списък с призьорите е същия който организаторите са изпратили до централата на IPSC.
Искам да изясним този въпрос предварително за да не губим време на Общото събрание , а да бъде подготвен отговор.

Прикачени файлове:
image.png
image.png [ 274.49 KiB | Прегледано 2568 пъти ]
image.png
image.png [ 243.69 KiB | Прегледано 2568 пъти ]

Автор:  NP [ 15 Яну 2019, 20:19 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

Секретен списък няма. Обърни се към Председателя на клуба, за да получиш класирането.

Според изпратените ми данни класирането в Продукция, Сеньори (което предполагам те вълнува) е следното:

Production Seniors
-------------------
Милен Костадинов
Камен Паунов
Димитър Димитров
Пламен Рашков
Огнян Жеков

Автор:  moderna [ 16 Яну 2019, 10:11 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

NP написа:
(което предполагам те вълнува)

Това, което ме вълнува е Соломоновското решение. Ясно е ,че правилно решение няма. Ако е според Правилника не е честно. Ако е справедливо- не е според Правилника. Как ще се избягват подобни ситуации.

NP написа:
A aз имам предложение да спрем с хилядите версии на резултатите.

За мача валидни би трябвало да са тези, които са минали верификация на стрелбището, без значение колко са верни или не.

За излъчване на победителите в ДШ и техните подвластници може да се търси някакво разместване, с оправяне на грешните резултати - това засяга единствено БГ състезателите. Доколкото разбирам това ще размести само 3-ката в Прод (Илиян<->Кусев), прод-сениори и прод-лейди (след като Кристина не беше писана Л).

За в бъдеще предлагам да се спазва правилника в частта си за верификациите, за да не стават подобни издънки.

Без значение дали ще се приеме горното или не, предлагам да се изтрият хилядите версии на резултатите и да се оставят в темата само актуалните. Които е крайно време да станат последни-последни-супер-последни-най-последни.

Досаждам с въпроси защото съм замесен. Чакам 6 месеца този цирей да се пукне, като това не е първата такава ситуация в която съм въвлечен. Има ли медали и томбола присъствам.
Надявам се поне на томболата на ОС наградите да получат тези чиито имена бъдат изтеглени.

Автор:  NP [ 16 Яну 2019, 10:24 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

Мисля съм отговорил конкретно и изчерпателно:

- как е направено класирането
- какво е то
- как ще се избягват подобни ситуации в бъдеще

Това, което не ми е ясно е:

- за каква томбола става дума
- дали ще се чувстваш ОК да получиш награда, която не си заслужил, а е поради техническа грешка

Автор:  moderna [ 16 Яну 2019, 14:10 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

quote="hitman47"]Томболата ще я съчетаем с годишните награждавания на Федерацията. Следващите дни ще дам три[те списъка за различните вериги от състезания, но за Калашката ще се борят максимум 44 човека , щото толкова са хората за Прошутър веригата.[/quote]
NP написа:

Това, което не ми е ясно е:

- за каква томбола става дума

И томбола няма да има ?!?

Автор:  NP [ 16 Яну 2019, 15:45 ]
Заглавие:  Re: ОС на БФДС 10/02/2019

moderna написа:
И томбола няма да има ?!?


Ако Методи ще прави томбола, това няма нищо общо с УС или ОС ... така че въпроса към него моля :)

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/