TheGunMan
https://thegunman-bg.com:443/forum/

Предложения за промяна на Устава на БФДС
https://thegunman-bg.com:443/forum/viewtopic.php?f=19&t=19088
Страница 1 от 2

Автор:  Ivo III [ 05 Фев 2020, 14:11 ]
Заглавие:  Предложения за промяна на Устава на БФДС

Нека да запознаем и членовете на клубовете за Предложения за промяна на Устава на БФДС:

Създава се
чл. 12а В БФДС имат право да членуват
(1) ЮЛНЦ, отговарящи на изискванията на ЗВФС като пълноправни членове
(2) ЮЛНЦ, неотговарящи на изискванията на ЗВФС като асоциирани членове без право на глас в ОС

Променя се
чл. 15 (3) Картотекирането на състезателите се урежда от Наредбата за картотекиране и трансферна състезателите Правилник за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелба

Променя се
чл. 17 (2) Да участва в управлението на Федерацията Участие в управлението на Федерацията, ако е член на Федерацията по чл. 12а ал. 1 с право на глас

Променя се
Чл. 23(2) [color=#008000]Всеки член има право на 1(един) глас Всеки член по ал.12а ал. 1 има право на представители с право на глас на Общото събрание, като броя на представителите е равен на броя на картотекирани състезатели за текущата състезателна година, разделен на 10, +1.

Променя се
Чл. 23(3) Общото събрание на Федерацията се свиква най-малко веднъж на една година от УС, или по искане на 1/3 от неговите членове с право на глас

Променя се
Чл. 23(5) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях присъстват представители на повече от половината членове с право на глас на Федерацията. Ако в определения час не се явят представители на повече от половината членове с право на глас за вземане на решение по дневния ред, то се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и представители на членове с право на глас се явят.

Променя се
Чл. 24(1) Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 1/2+1 от присъстващите с право на глас, освен решенията за Изменения на Устава, и за преобразуване и прекатяване на Федерацията, за които се изисква вземането на решение да става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите с право на глас. ....

Чл. 24(2) при възникнала необходимост от разглеждане на въпрости, невписани в дневния ред, ОС може с мнозинство от 2/3 от присъстващите с право на глас да ги добави с за обсъждане и вземане на решение

Автор:  Ivo III [ 05 Фев 2020, 14:13 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

Ivo III написа:
Променя се
Чл. 23(2) [color=#008000]Всеки член има право на 1(един) глас Всеки член по ал.12а ал. 1 има право на представители с право на глас на Общото събрание, като броя на представителите е равен на броя на картотекирани състезатели за текущата състезателна година, разделен на 10, +1.


нямам идея, какви са мотивите .. но не са добре

това е вратичка за превземане на НПО .. тип БСП :) ... чичко паричко картотекира 1000 члена и си гласува всичко с 100 гласа :))

даже няма нужда от 1000 картотеки, ами от 500 х 30лв = 15 000лв !!!

Автор:  NP [ 05 Фев 2020, 14:29 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

Всички предложения са от темата преди обяваване на ОС-то във форума на УС и Председатели - там си пише кой, какво, кога ...
За да се избегне "превземане", това може да се ограничи на "максимален брой представители - 3" примерно.

Автор:  Ivo III [ 05 Фев 2020, 14:33 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

това е дискриминационно към малките клубове

ако се приеме .. ще се нароят фалшиви картотеки за да се гласува с повече гласове, и ще се опорочи всичко

Автор:  kouzi [ 05 Фев 2020, 18:11 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

+1

Автор:  s_savchev [ 05 Фев 2020, 18:26 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

Та като сте почнали темата :)
Клуб с 10 картотекирани "състезатели", от които на турнири през годината участват 2-3 души, не би трябвало да има "тежестта" при вземането на решения, както клуб с 60-70 картотекирани състезатели, от които на година участват в турнирите поне 30-40 от тях. Та предложението е такова -
Ivo III написа:
Всеки член по ал.12а ал. 1 има право на представители с право на глас на Общото събрание, като броя на представителите е равен на броя на картотекирани състезатели за текущата състезателна година, разделен на 10, +1.

като тука обобщим, че става въпрос за състезатели, които в предходната година са участвали поне на 2 или 3 турнира от определено ниво /L1 или L2 или L3/.

Автор:  Ivo III [ 05 Фев 2020, 19:00 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

ММС промени закона, за да няма точно такива изкуствени гласове

трябва да се види и закона за юридическите лица с нестопанска цел, да не е просто незаконно
членовете на ЮЛ са клубовете, които си плащат членски внос и имат право на глас

който ще гласува с 5 гласа .. 5 такси ли ще плати по 400лв?

Автор:  s_savchev [ 06 Фев 2020, 08:38 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

Не е необходимо "който ще гласува с 5 гласа да плаща 5 такси" - таксите към федерацията са за това, клубът да е член на тази федерация и тя да може да се самоиздържа чрез таксите от клубовете, а правото на глас може да е нещо съвсем различно, но това си е мое ЛИЧНО мнение.

Автор:  mihi [ 06 Фев 2020, 11:05 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

Ivo III написа:
нямам идея, какви са мотивите .. но не са добре

това е вратичка за превземане на НПО .. тип БСП ... чичко паричко картотекира 1000 члена и си гласува всичко с 100 гласа )

даже няма нужда от 1000 картотеки, ами от 500 х 30лв = 15 000лв !!!Мотивите са добри - активните клубове даващи лицето на спорта, съответно да имат по голяма тежест в управлението на Федерацията.

Идеята ми беше, че така ще се стимулират клубовете да привличат членска маса.

Не съм се и замислял за варианта представен като възможен - но имаш право.


Може би в поста на Савчев се съдържа разковничето - да се формира представителството на клубовете в ОС на база участие на клубните членове в ДШ


А по въпроса за броя на представителите с право на глас на всеки член на ЮЛНЦ на ОС, закона не фиксира ограничение, като дава възможност в Устава да се формулират разширителни или ограничаващи текстове:

"Общо събрание
Чл. 24. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго.

Гласуване
Чл. 28. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска."

Автор:  Ivo III [ 06 Фев 2020, 11:23 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

мога да се обзаложа, че това няма да мине през ММС, един член да гласува с няколко собствени гласа


разбирам идеята, съгласен съм, че този проблем стои пред нас

не е ли по добре да приемем критерии за клуб?
например .. да има минимум картотекирани състезатели/съдии, с минимум .. участия за клуба, да организира минимум състезания или тренировки или друго .. за да е член на БФДС.

защото иначе пак ще имаме фиктивни клубове без дейност .. плащат такса и картотеки и нито участия, нито дейност
и пак ще гласуват .. дори и с един глас

Автор:  kouzi [ 06 Фев 2020, 11:54 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

Само ще напомня, че наскоро въпросният голям, морски, участващ по много състезания клуб от виден, голям, морски град беше гласувал с презумцията - цитирам: “нас това не ни интересува, ние не излизаме на състезания в чужбина!”

И ще дам в противовес следното:
Как ще третирате клуб от 15 състезателя, които носят 80% от президентските медали на БГ и клуб от 80 състезателя, но които се пускат само на ниво 1 и 2?!?!
Можете ли да дадете повече тежест на един или др ? НЕ!

Автор:  mihi [ 06 Фев 2020, 12:15 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

Ами очевидно е, че имаме казус - и трябва да намерим решение

Затова е и ОС - да се предлага, гласува и решава

Идеи трябват :-)


Ivo III написа:
не е ли по добре да приемем критерии за клуб?
- това вече го пробвахме - и не работиkouzi написа:
клуб от 80 състезателя, но които се пускат само на ниво 1 и 2?!?!
- за това визирам участия САМО в ДШ

Автор:  Ivo III [ 06 Фев 2020, 12:24 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

в друг спорт има клуб с само един състезател и то олимпийски ...


кое тежи повече - един велик шампион или много състезатели които водят нови и нови състезатели, но нямат амбиции за шампиони?

или клуб с много съдии, организира мачове - но малко състезатели?

Автор:  Ivo III [ 06 Фев 2020, 14:59 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

mihi написа:
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска."


това го разбирам да представлява други членове

голям малък красив грозен умен тъп член е = 1 член
няма правна логика да има три гласа на база квалификация

Автор:  JDredd [ 06 Фев 2020, 15:30 ]
Заглавие:  Re: Предложения за промяна на Устава на БФДС

Членове на ОС на БФДС са само ЮЛ, а тях ги представляват конкретни ФЛ. Т.е. предложеният текст следва да се разбира единствено, че едно ФЛ може да представлява макс. 3 ЮЛ - членове на ОС на Федерацията.

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/